Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2020

Lịch Dương

Ngày 26 Tháng 11 năm 2020
26

Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 12 Tháng 10 năm 2020
12
Ngày Quý Dậu
Tháng Đinh Hợi, Năm Canh Tý
Là ngày Chu Tức Hắc Đạo, Trực Khai
Tiết Khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện) - Kinh độ mặt trời 240°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

XEM THÊM TIN KHÁC
Updated at 22:03 - 26/11/2020