Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 17 Tháng 10 năm 2017
17

Thứ Ba

Lịch Âm
Ngày 28 Tháng 08 năm 2017
28
Ngày Đinh Sửu
Tháng Kỷ Dậu, Năm Đinh Dậu
Là ngày Câu Trần Hắc Đạo, Trực Bình
Tiết Khí: Hàn lộ (Mát mẻ) - Kinh độ mặt trời 195°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết