Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2020

Lịch Dương

Ngày 28 Tháng 03 năm 2020
28

Thứ Bảy

Lịch Âm
Ngày 05 Tháng 03 năm 2020
05
Ngày Canh Ngọ
Tháng Canh Thìn, Năm Canh Tý
Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, Trực Bình
Tiết Khí: Xuân phân (Giữa xuân) - Kinh độ mặt trời 0°

Ngày Xấu, Dưới Trung Bình

Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
xem chi tiết