Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2020

Lịch Dương

Ngày 22 Tháng 01 năm 2020
22

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 28 Tháng 12 năm 2019
28
Ngày Giáp Tý
Tháng Đinh Sửu, Năm Kỷ Hợi
Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, Trực Bế
Tiết Khí: Đại hàn (Rét đậm) - Kinh độ mặt trời 300°

Ngày Trung Bình

Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
xem chi tiết