Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2019

Lịch Dương

Ngày 18 Tháng 11 năm 2019
18

Thứ Hai

Lịch Âm
Ngày 22 Tháng 10 năm 2019
22
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Hợi, Năm Kỷ Hợi
Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông) - Kinh độ mặt trời 225°

Ngày Cực Tốt

Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
xem chi tiết