Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 25 Tháng 06 năm 2017
25

Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 02 Tháng 06 năm 2017
02
Ngày Quý Mùi
Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực Trừ
Tiết Khí: Hạ chí (Giữa hè) - Kinh độ mặt trời 90°

Ngày Rất Xấu

Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
xem chi tiết