Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 19 Tháng 02 năm 2018
19

Thứ Hai

Lịch Âm
Ngày 04 Tháng 01 năm 2018
04
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Giáp Đần, Năm Mậu Tuất
Là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Vũ thủy (Mưa ẩm) - Kinh độ mặt trời 330°

Ngày Xấu, Dưới Trung Bình

Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
xem chi tiết