Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 26 Tháng 09 năm 2018
26

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 17 Tháng 08 năm 2018
17
Ngày Tân Dậu
Tháng Tân Dậu, Năm Mậu Tuất
Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực Kiến
Tiết Khí: Thu phân (Giữa thu) - Kinh độ mặt trời 180°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết