Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2020

Lịch Dương

Ngày 12 Tháng 08 năm 2020
12

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 23 Tháng 06 năm 2020
23
Ngày Đinh Hợi
Tháng Quý Mùi, Năm Canh Tý
Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, Trực Bình
Tiết Khí: Lập thu (Bắt đầu mùa thu) - Kinh độ mặt trời 135°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết