Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 22 Tháng 04 năm 2018
22

Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 07 Tháng 03 năm 2018
07
Ngày Giáp Thân
Tháng Bính Thìn, Năm Mậu Tuất
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Cốc vũ (Mưa rào) - Kinh độ mặt trời 30°

Ngày Trung Bình

Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
xem chi tiết