Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 11 Tháng 12 năm 2017
11

Thứ Hai

Lịch Âm
Ngày 24 Tháng 10 năm 2017
24
Ngày Nhâm Thân
Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Đại tuyết (tuyết dầy) - Kinh độ mặt trời 255°

Ngày Rất Xấu

Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
xem chi tiết