Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2019

Lịch Dương

Ngày 23 Tháng 02 năm 2019
23

Thứ Bảy

Lịch Âm
Ngày 19 Tháng 01 năm 2019
19
Ngày Tân Mão
Tháng Bính Đần, Năm Kỷ Hợi
Là ngày Chu Tức Hắc Đạo, Trực Trừ
Tiết Khí: Vũ thủy (Mưa ẩm) - Kinh độ mặt trời 330°

Ngày Trung Bình

Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
xem chi tiết