Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 19 Tháng 10 năm 2018
19

Thứ Sáu

Lịch Âm
Ngày 11 Tháng 09 năm 2018
11
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Tuất, Năm Mậu Tuất
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Khai
Tiết Khí: Hàn lộ (Mát mẻ) - Kinh độ mặt trời 195°

Ngày Tương đối Tốt

Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
xem chi tiết