Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 10 Tháng 12 năm 2018
10

Thứ Hai

Lịch Âm
Ngày 04 Tháng 11 năm 2018
04
Ngày Bính Tý
Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Kiến
Tiết Khí: Đại tuyết (tuyết dầy) - Kinh độ mặt trời 255°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết