Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 24 Tháng 05 năm 2017
24

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 29 Tháng 04 năm 2017
29
Ngày Tân Hợi
Tháng Ất Tỵ, Năm Đinh Dậu
Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, Trực Phá
Tiết Khí: Tiểu mãn (Lũ nhỏ, duối vàng) - Kinh độ mặt trời 60°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết