Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 13 Tháng 11 năm 2018
13

Thứ Ba

Lịch Âm
Ngày 07 Tháng 10 năm 2018
07
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Quý Hợi, Năm Mậu Tuất
Là ngày Chu Tức Hắc Đạo, Trực Khai
Tiết Khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông) - Kinh độ mặt trời 225°

Ngày Rất Xấu

Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
xem chi tiết