Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 17 THÁNG 08 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 17 Tháng 08 năm 2017
17

Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 26 Tháng 06 năm 2017
26
Ngày Bính Tý
Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Lập thu (Bắt đầu mùa thu) - Kinh độ mặt trời 135°

Ngày Tương đối Xấu

Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
xem chi tiết